голосно

 • 141чмокати — аю, аєш, недок., розм. 1) неперех.Видавати губами звуки, що нагадують смоктання, цмокання. || Промовляти з прицмокуванням. 2) перех. Голосно цілувати. 3) неперех. Те саме, що чавкати 1) …

  Український тлумачний словник

 • 142чмокатися — аюся, аєшся, недок., розм. 1) Голосно цілуватися. 2) Падати, ударятися з шумом, схожим на сплеск …

  Український тлумачний словник

 • 143шуміти — I млю/, ми/ш; мн. шумля/ть; недок. 1) Видавати, утворювати шум (див. шум I 1)). || чим, об що. Створювати шум (про листя дерев). Шумить гай. 2) перен. Проходити жваво, бурхливо (про життя, молодість і т. ін.). 3) перен., розм. Багато, голосно,… …

  Український тлумачний словник

 • 144щодуху — присл. З найбільшою швидкістю; якнайшвидше, поспішно. || Скільки є сили, з усієї сили. || Дуже голосно, гучно …

  Український тлумачний словник

 • 145щосили — присл. Докладаючи всіх зусиль, старання; що є сили, з усієї сили. || Дуже швидко, поспішно. || Дуже голосно, гучно. || Дуже уважно, пильно …

  Український тлумачний словник

 • 146виголос — і виголошення, заст. возглас, возглас Молитовна формула, що завершує тиху молитву, яку на відміну від останньої священнослужитель промовляє голосно …

  Словник церковно-обрядової термінології

 • 147вередитися — Вередитися: голосно кричати [IV] пиндючитися [X] томитися [VI] чванитися, пиндючитися [1] …

  Толковый украинский словарь

 • 148кікс — кікс: игра въ бабки [ІФ,1890] «Кікс» (рід гри в карти, з нім. Kicks): «А там, за стінами сеї поганої кліті, на подвір’ю, залитим сонцем і вибрукованім гладкими плитами, реготалися голосно і здорово поліцаяни, граючи в «кікса») словник пояснює;… …

  Толковый украинский словарь

 • 149кіко — кікс: игра въ бабки [ІФ,1890] «Кікс» (рід гри в карти, з нім. Kicks): «А там, за стінами сеї поганої кліті, на подвір’ю, залитим сонцем і вибрукованім гладкими плитами, реготалися голосно і здорово поліцаяни, граючи в «кікса») словник пояснює;… …

  Толковый украинский словарь

 • 150нехланник — Нехланник: скнара [15] ненажера; жорстокий [V] Нехланник у поясненнях є «ненажерою, жорстоким» (486). З контексту виникає, однак, що нехланник скнара: «Вона голосно кляла нехланника мужа, але прокляття не помагали нічого» (395). Згадані слова… …

  Толковый украинский словарь

 • 151рецитувати — Рецитувати: (вірші) декламувати, виголошувати [12] голосно читати, говорити напам ять, вголос [21,IV] декламувати [35] …

  Толковый украинский словарь

 • 152речник — Речник: представник, виразник, промовець [46 1;46 2] промовець [XIX] І чи ж можуть слов янські люди повірити, що ті самі люди, котрі в соймах і радах державна голосують за вменшення науки в школах людових, а за вбільшення мужицьких податків і… …

  Толковый украинский словарь

 • 153рипіти — Рипіти: голосно кричати, га ласувати [IV] кричати, галасувати [18,III] …

  Толковый украинский словарь

 • 154розправляти — диспутувати [V] розмірковувати, (голосно) говорити [IV] …

  Толковый украинский словарь

 • 155скандувати — Скандувати: розмірено читати, голосно і чітко вимовляти слова по складах [53] …

  Толковый украинский словарь

 • 156сметанка — вищі кола [XVIII] Сметанка Рима придивляється кривавій забаві, коли нараз статуя богині Роми, уміщена над сценою, починає голосно ридати, ворожачи місту ганьбу і неволю від близького нападу ворогів [XVIII] …

  Толковый украинский словарь

 • 157балакучий — (який полюбляє багато балакати), балакливий, говіркий, говірливий, язикатий, пащекуватий, просторікуватий; гомінкий, гомінливий, лепетливий (який багато й голосно говорить); щебетливий, цокотливий (перев. про жінок і дітей гомінливий) …

  Словник синонімів української мови

 • 158вигукувати — вигукнути (дуже голосно раз у раз, час від часу вимовляти слово, фразу, видавати звук, що передає певне почуття), гукати, гукнути, гуконути, викрикувати, викрикнути, покрикувати, покликати, покликувати, покликнути погукувати, нагукувати,… …

  Словник синонімів української мови

 • 159гавкати — гавкнути (про собак, лисиць тощо видавати гавкіт), гавкотіти, брехати; дзявкати, дзявкнути, дзявкотіти, дзяволити, цявкати, цявкнути (про маленького собаку, щеня тощо пискливо); рявкати, рявкнути (грубо, грізно); ґвалтувати, валувати (перев. про… …

  Словник синонімів української мови

 • 160говорити — 1) (володіти рідною / чужою мовою; користуватися чужою мовою), розмовляти, балакати; лопота[і]ти (незрозумілою для слухача мовою) Пор. белькотати 2) (передавати словами думки, почуття тощо, повідомляти про щось), казати, промовляти, вимовляти,… …

  Словник синонімів української мови